Църквата Свети Свети Кирил и Методий

снимка: sozopol8130.blogspot.com

Църквата Свети Свети Кирил и Методий 1