Златни медали от Копривчица - Новините за Созопол

Златни медали от Копривчица

by Todor Radionov on 18.08.2010. Updated 11.01.2014

16 Август 2010. Община Созопол бе представена по блестящ начин на фолклорния фестивал Копривчица. Участниците от общината се завърнаха с два златни медала и грамоти  на всички участници и на читалищата за цялостна дейност, както и на индивидуалните участници. Многохилядната публика на най- престижния  български фолклорен фестивал бе очарована от представянето на местните изпълнители, а журито ги оцени по достойнство.

Златен медал спечели Народно читалище „ Ангел Величков” с. Росен за цялостна дейност и отлично представяне на двете битови групи с ръководител Ана Стоянова. С най- много участници на събора в Копривчица от името на община Созопол се представи читалището в с. Росен- две битови групи за автентичен фолклор. Детска формация „Росенче”,и смесена група за автентичен фолклор вдигнаха на крака публиката на фестивала. Четири индивидуални изпълнители Кристияна Живкова, Илия Райчев, Гергана Димитрова и Катерина Здравкова бяха отличени с поименни грамоти.

Със златен медал бе отличено и читалище „Светлина” с. Крушевец за представянето на певческата група за автентичен фолклор „Кайряка” към читалището.

Най- малката участничка на фестивала в Копривчица бе 9 г. Златина Тодорова,чието изпълнение бе отличено с грамота. Клубът на пенсионера в с. Зидарово се представи с певческа група за автентичен фолклор „Дюлгери”, чиито изпълнения бяха аплодирани от публиката и отличени от журито с грамота.

Пресцентър Община Созопол

Previous post:

Next post: