Изключват земя от горския фонд за изграждане на път край Созопол - Новините за Созопол

Изключват земя от горския фонд за изграждане на път край Созопол

by Todor Radionov on 07.10.2010. Updated 11.01.2014

Министерският съвет изключи при промяна на предназначението му поземлен имот – публична държавна собственост, представляващ гори и земи, в размер на 3623 кв.м. Той е разположен в землището на гр. Созопол и е необходим за изграждане на обекта „Път П-99 „Вариант Алепу” – II-ри етап от км 20+867 до км 29+327”.


Изключването от горския фонд е възмездно и Агенция „Пътна инфраструктура” ще заплати 21 403 лв. за промяна на предназначението и за извършване на компенсационно залесяване в бюджета на Изпълнителна агенция по горите, се казва в прессъобщение на министерски съвет.

Източник: investor

Previous post:

Next post: