Изключват земя от горския фонд за изграждане на път край Созопол

by Todor Radionov on 07.10.2010. Updated 11.01.2014

Министерският съвет изключи при промяна на предназначението му поземлен имот – публична държавна собственост, представляващ гори и земи, в размер на 3623 кв.м. Той е разположен в землището на гр. Созопол и е необходим за изграждане на обекта „Път П-99 „Вариант Алепу” – II-ри етап от км 20+867 до км 29+327”.


Изключването от горския фонд е възмездно и Агенция „Пътна инфраструктура” ще заплати 21 403 лв. за промяна на предназначението и за извършване на компенсационно залесяване в бюджета на Изпълнителна агенция по горите, се казва в прессъобщение на министерски съвет.

Източник: investor

Previous post:

Next post: