Кметът на община Созопол: Проверили сме документацията, всичко е изрядно

by Todor Radionov on 05.04.2011. Updated 11.01.2014

Проверили сме документацията, всичко е изрядно, твърди кметът Панайот Рейзи

Силно недоволство в Созопол предизвика строежът на нов ултрамодерен хотел, проектиран от брата на Сергей Станишев – Георгий, известиха от Созопол Новините. Гневът идва основно от собствениците на съседни имоти, които се страхуват, че строителството може да повреди къщите им. Част от триетажната постройка ще бъде вградена в скалите над залива откъм новата част на града и в момента се копаят основите й. Именно това отприщило гнева на околните.

„Вече имаме слаби прорези“, твърдят пред вестника живеещите в отсрещните къщи, макар че от бъдещия хотел ги разделя цяла улица. На 28 март те пратили сигнал до МРРБ и ДНСК да проверят законни ли са разрешенията за сградата. Според тях хотелът нарушавал Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, тъй като навлизал в зона „А”, където строителството е забранено.

„Проверили сме документацията, всичко е изрядно при нас“, казва за „Твоят ден” кметът на Созопол Панайот Рейзи. Шефът на РДНСК в Бургас Георги Георгиев не бил виждал сигнала.

„Не знам дали е заради брата на Станишев, но не ни обръщат внимание“, коментира съседът Георги Пазвантов.

Хотелът, проектиран от Георгий Станишев снимка: sozo.bg

„Опитват се да направят въпроса политически, но при нас всичко е изрядно. Да не говорим, че Георгий Станишев е капацитет от международна величина“, заяви Йордан Георгиев, шеф на българо-руската фирма „Инти“ ООД. От 2006 г. дружеството водело дела със съседите за строежа и спечелило.

Предвижда се сградата да е най-модерната на юг от Бургас. Корпусът ще е като кораб, облицован с тиково дърво като пристанището на Йокохама.

Теренът е 926 кв. м и за него има изготвен подробен устройствен план. Хотелът ще е на 3 етажа плюс тераса върху 470 дка, а партерните етажи ще са вкопани в скалата на 271 квадрата.

Навремето мястото било на съюза на кинодейците и за него фирмата играла на търг. То било пре отдаден на „Инти“ ООД срещу обезщетение от 35%. Това предвижда 1/3 да е база за кинодейците.

„Няма никакво място за притеснение. Направили сме пълни геоложки проучвания и работим по най-съвременните и надеждни методи, като използваме багер чук за разбиване на скалата. Още повече че тя е от гранит и е много здрава. До 10 дни ще стигнем нивото за изливане на бетон“, казва шефът на бургаската строителна фирма изпълнител „Кредо Г-4“ Дичо Трифонов, цитиран от вестника. За всеки случай, преди да започнат строителството, фирмата заснела постройките наоколо като застраховка срещу бъдещи спекулации за пукнатини.

Гражданите на Созопол, кмета на община Созопол и инвеститора на постройката пред камерата на bTV – Видео материал от bTV от днешна дата 05.04.2011г.

 • КОЙ, кой е “ ЗА“ Созопол, КОЙ кой е в българската политика!? ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!!!

  ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

  ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТОВОТО 

  В Ъ П Р О С от д-р Ваньо  ШарковНароден представител от ПГ на Синята коалиция На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос 

  ОТНОСНО: Действия на МРРБ по данни за извършване на не нормативно строителство в гр. Созопол в имот на Съюза на филмовите дейци – „Творческа база и жилища” ЗП – 276.40 кв. м, РЗП – 1845.50 кв. м, находяща се в УПИ XII, кв. 43 по плана на гр. Созопол” /Имота/. 

  Уважаеми господин Министър, Отправям настоящия въпрос към Вас след многобройни жалби от жители и гости на гр.Созопол, подавани до РДНСК-гр.Бургас, главния архитект и кмета на гр. Созопол и др. инстанции, част от които ми бяха предоставени от гражданите в качеството ми на народен представител.
  1.                Гореописаният недвижим имот, в който се извършва строителството, до промените през 1989 г. е държавна собственост и със Заповед 23/16.02.1989г. на председателя на Общинския народен съвет на гр. Созопол е предаден в оперативно управление на Съюза на филмовите дейци /СФД/. Впоследствие със Заповед No.РД-11-761/25.06.1998г. на Областен управител на гр. Бургас е деактуван и СФД се е снабдил с документ за собственост-Констативен нотариален акт. Към приложената документация фигурира и заповед No.РД-11-761 за отписването на имота от актовите книги на имотите, държавна собственост, в която като правно основание е посочен чл.2, ал.4 ЗДС /от тогава действалата му редакция/, който в случая е бил неприложим поради не реализирането на строежа по заповед 23/16.02.1989г. на председателя на Об.НС на гр. Созопол за предаване в оперативно управление на имота.В резултат СФД е учредил право на строеж върху горепосочения имот на инвеститор.
  2.                От своя страна инвеститорът се е снабдил с Разрешение за строеж № 164/09.11.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Созопол за „Творческа база и жилища” ЗП – 276.40 кв. м, РЗП – 1845.50 кв. М, находяща се в УПИ XII, кв. 43 по плана на гр. Созопол”.По отношение на последното в жалбите на гражданите се съдържат множество данни за извършени нарушения на уредбата на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие по отношение на максималната височинност на сградата, Кинт, плътност на застрояване, отстояние на сградата от границите на имота и др.
  2.1.         Имотът се намира непосредствено до морския бряг и като такъв попада в зона „А” по чл. 10 на ЗУЧК с максимална височинност на сградите до 7,5м. и ниско застрояване. Същевременно инвестиционните проекти на сградата предвиждат кота „корниз” да е +27м, а кота „било” – 31,50м., които недопустимо надвишават и дори и по-леките изисквания на ЗУТ по отношение на ниското строителство!

  2.2.         Плътността на застрояване на база инвестиционните проекти е 68%, съгл. ЗУТ и Наредба No.7 този показател за ниско строителство не може да надвишава 60%

  2.3.         Кинт. на база инвестиционните проекти е 2,0, чл. 19 от Наредба No.7 към ЗУТ допуска максимална стойност 1,2.По нататък в жалбите си гражданите посочват и редица нарушения по отношение ситуирането на постройката и неспазването на задължителните минимални отстояния от границите на имота по ЗУТ, строителство извън границите на имота чрез „придаване” на допълнителен парцел към процесния имот от 43кв.м. /който е без планоснимачен номер/. 

  Уважаеми г-н Министър, Предвид гореизложеното моля да разпоредите проверка по гореописания случай и да отговорите на следните въпроси:
  1.                Законосъобразно ли е предоставен от държавата на Съюза на филмовите дейци гореописания Имот и последните имали ли са правното основание да се разпореждат с него, учредявайки право на строеж на инвеститор за изграждане на процесната сграда?
  2.                Законосъобразно ли е разрешаването и извършването на строителството на сградата в имота и налице ли е спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и наредбите към него за височина, етажност, Кинт и плътност на застрояване, отстояние от границите на имота, отстояние през улица и т.н?
  3.                Спазени ли са по отношение на процесната сграда и изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие?
  4.                В случай, че сте установил нарушения на законодателството при разпореждането и строителството в Имота, какви мерки ще предприеме МРРБ? 

  София, 19. 05. 2011 г.                                
  д-р Ваньо Шарков:                                                                 

  Народен представител от ПГ на Синята коалиция

Previous post:

Next post: