Силните вълни разрушават всичко на пътя си

Къде е плажа? снимка: Красимир Куцаров

Силните вълни разрушават всичко на пътя си 1

Къде е плажа?
08.02.2012 г. Созопол