Православието в Созопол - Минало и настояще - Новините за Созопол

Православието в Созопол – Минало и настояще

by Todor Radionov on 16.08.2017

Една книга, която проследява пътя на православието в Созопол от древността до днес

Книга, която се основава на факти, съхранявани в различни наши и чужди архивохранилища, и на съществуващата литература по темата. Тя показва изграждането на Созопол като център на християнската култура

Leave a Comment