Categories
Поезия

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Созополската поетеса Таня Сарандева издаде новата си книга озаглавена „През погледа на третото око“

ОРИСВАНО

Дива?..
Странна?..
Демодирана?..
Обедняла?..
Остаряла?..
Любов?

Страстно вървяла!
Падала в ров!
Тъмняла!
Светляла!
Оживяла!
Любов!

В бури пороищни
с вода мокряла…
Във виелици ледни
от студ бледняла…
В зноища парещи
със суша жълтяла…
Любов…

Но в пролети
медено-лепкави –
слисана
нахлува в сърцaтa
безвремно улисана.
Любов?!

Години.
С години…
за нас е изписвала
това което
с любов е орисвала…
От Любов: