Categories
Видео от Созопол История

Пътеводител БГ – Созопол

Пътеводител БГ гостува на Созопол – Ще научите любопитна информация от антична Аполония и полезна информация за съвременен Созпол

В този видео материал ще се запознаете с интересни сведения от историята на древна Аполония – днешен Созопол

Аполония Понтика - Днешен Созопол