брюксел

Созопол кандидатства с проект директно в Брюксел 1

Снимка: Община Созопол

Община Созопол съвместно с консултантски екип подготвя проектно предложение, чрез което да се търси финансиране директно от Брюксел, като се използват възможностите на Европейския социален фонд. Проектното предложение „ Созопол-Стар град. Възстановяване на крепостна стена и кули, крайбрежни алеи и прилежащи пространства” е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, където финансирането е изцяло от Европейския съюз. В проекта са включени възстановяване на крепостна стена и кули- входна част и останали невъзстановени сегменти, северна и южна крайбрежни алеи, довършителен етап на Ранен християнски комплекс и озеленяване на прилежащите пространства.

[продължава…]