бъдеще

 

„Созопол има блестящо бъдеще-заяви американският посланик Джеймс Уорлик в края на посещението си в Созопол. “Толкова древен, толкова красив и самобитен със своето историческо наследство, а и сега с мощите на Св. Йоан, на Созопол му предстоят хубави дни”- допълни още американският посланик.

[продължава…]