българска православна църква Archives - Новините за Созопол

българска православна църква

Днес е Сирни заговезни

by Todor Radionov on 06.03.2011. Updated 11.01.2014

Българската православна църква почита днес празника Неделя Сиропустна, наричан от народа Сирни заговезни.

Празникът се отбелязва седем седмици преди Великден, който тази година е на 24 април, и една седмица след Месни заговезни, а след него – от понеделник, започва Великият пост.

Във всички епархии на Българската православна църква на този ден се отслужва Вечерня с взаимно опрощаване

Последният ден преди Великия пост е „неделя на всеопрощението“. На този ден се четат Христовите думи: „Ако не простите на човеците съгрешенията им и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви.“

Всеки човек в църквата иска прошка от другите, за да може да влезе в поста, който е време за очистване, размисъл, усъвършенстване и примирение със събратята.

[продължава…]