български червен кръст

БЧК-Областен съвет гр.Бургас стартира нова червенокръстка дейност – социалната услуга „Център за социална подкрепа“ (ЦОП) гр.Созопол.

Екипът предоставящ социалната услуга „ЦОП“ – ръководител, психолог, педагог, социален работник и технически персонал премина обучение в съвременни практически насоки при социалната работа с подрастващи.

Обучител Хенриета Илиева – педагог, клиничен и консултативен психолог.
[продължава…]