бюджет 2012

Бюджетът 2012 на Община Созопол 1

снимка: www.sozopol.org

„Приоритети при съставяне на бюджета на община Созопол за 2012 г. са социалния сектор, спорт, образование, екология и пътната инфраструктура”

заяви кметът Панайот Рейзи по време на заседанието на общинския съвет за приемане на бюджета на община Созопол за 2012 г.

В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване на равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване на ефективността на публичните разходи

заяви още кметът и подчерта,че приоритетно ще бъдат приложени мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. По време на дебатите по бюджетната рамка общинските съветници уточниха различни детайли в бюджетната рамка, като всички приеха запазването на социалната политика като основна задача на новия бюджет в условията на криза.

[продължава…]

Над 2,5 млн.лв. в спортния бюджет на Созопол за 2012 2Приоритети при съставяне на бюджета на община Созопол за 2012 г. са социалния сектор, спорт, образование, екология и пътната инфраструктура. Спортната дейност-професионална и за масов спорт, както и подобряване на спортната база в цялата община са приоритети, които общинското ръководство изпълнява още от първия мандат. Развитието на спорта, привличането на все повече деца и младежи в спортните клубове и развитието на спортния туризъм като една изключително сериозна цел са задачите, които екипът на кмета Рейзи ще постигне с планираните 2 530 300 лв. в бюджета за 2012-та година.

Това са средства, предвидени за спортни бази за спорт за всички, в това число и капиталови разходи на стойност 1 845 250 лв. 15 250 лв. от тези средства ще бъдат изразходвани за реконструкция на Градския стадион, за Спортен център с трибуни са предвидени 1 230 000 лв. и още 600 000 лв. за футболни игрища и спортни площадки в селата на община Созопол.

[продължава…]

22 милиона е бюджетът на община Созопол 3Основните приоритети са социалния сектор, екологията и пътната инфраструктура

Приоритети при съставяне на бюджета на община Созопол за 2012 г. са социалния сектор, спорт, образование, екология и пътната инфраструктура

заяви по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет кметът на община Созопол Панайот Рейзи.

В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване на равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване на ефективността на публичните разходи

заяви още кметът и подчерта,че приоритетно ще бъдат приложени мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

[продължава…]

Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012  4Бюджетът на община Созопол за 2012 г. ще бъде около 18-20 млн. лв. Миналата година беше 22 млн. лв. Това каза кметът на Община Созопол Панайот Рейзи. В най-добрия случай – бюджетът ще бъде същият като миналата година, а в най-лошия случай ще бъде намален с около 3-4 млн. лв.

„Бюджетът все още не е готов, но имаме представата и насоките. Истината е, че ще го свием малко тази година. Нека първо да видим как ще завършим годината със собствените приходи и тогава реално да ги погледнем и обсъдим, но общата цифра с всичките приходи като държавна субсидия и местни приходи ще бъде около 18 -20 млн. лв.“

[продължава…]