геодезия Archives - Новините за Созопол

геодезия

От началото на седмицата в община Созопол бе открито изнесено работно място на служба по Геодезия, Картография и Кадастър.

Гише №1 в новия фронт офис, който бе открит миналата година в сградата на общината работи с граждани два пъти в седмицата, като във вторник работното време е от 8.30.ч. до 12.45 ч., а в четвъртък до 12.45 ч. Гишето се обслужва от служител на община Созопол, а жителите на града и съставните населени места могат да подават заявления за издаване на скици, за промяна на собствеността и всички дейности,свързани с дейността на системата по кадастър.

Услугите, които се извършват в новооткритото гише на служба „Кадастър“ са обикновени и се изпълняват в 14-дневен срок, а за бърза услуга гражданите ще могат да разчитат в службата по кадастър в Бургас.

[продължава…]