горски пожар Archives - Новините за Созопол

горски пожар

снимка: AFP

Община Созопол ще реализира проект за превенция на горските пожари, съобщи кметът на общината Панайот Рейзи. Около 80 хил. лв. ще бъдат отпуснати по програмата за „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и град Созопол“.

Предвижда се да бъдат изградени 4 наблюдателни кули – две за землището на гр. Созопол и по една за с. Равадиново и гр. Черноморец.

Предвидено е още оборудване на стационарни наблюдателни пунктове с акумулаторни прожектори, бинокли, преносими радиостанции за горските служители, както и подръчни инструменти за предотвратяване и ограничаване на евентуални пожари – брадви, кирки, метални кофи, лопати, моторни пръскачки за вода, тупалки в пунктовете.

[продължава…]