станка коева

В училище „Отец Паисий” в с. Равна гора работят в изключителен синхрон с деца от три етноса 1

Станка Коева

-Г-жо Коева, вие сте директор на ОУ „ Отец Паисий” с. Равна гора, общ. Созопол и към момента училището реализира два проекта. Първият проект е „ Етномагия 3 в 1” и е насочен към образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Кои са институциите освен вас които участват в проекта?
Станка Коева: Тази година наистина работим по два проекта. Единият от проектите е към Центъра за образователна интеграция за работа с деца от малцинства към гр. София. Освен това ни партнира в проекта ОУ „Пейо Яворов” в село Крушевец. Заедно с техните и нашите деца ние си партнираме и работим.
– Колко деца са включени и от какви етноси? Има едно становище, че когато не познаваме нещо ние се страхуваме от него, а когато го опознаем сме склонни да го разберем дали това също е цел на вашия проект?
Станка Коева: Това е и основната цел по проектите, по които работи. Ние сме училище, в което се обучават деца от три етноса – български ,турски и ромски. Работим в изключителен синхрон. Не искам да създавам идеална картина за нещата, но ежедневните проблеми или ситуации, които се провяват и те по-скоро са ситуации, а не проблеми разрешаваме, благодарение на това, че се стараем колегите ни да бъдат обучени за работа в мултикултурна среда. Децата от нашето училище към момента наброяват 88 ученика, а в село Крушевец са около 50.
[продължава…]