sozopol foundation

Фондация "Созопол" бе приета за неправителствена организация в оперативни отношения с ЮНЕСКО 1Фондация „Созопол” се присъедини към семейството на неправителствените организации в оперативни отношения с Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ , като първата и засега единствена българска, неправителствена организация призната и асоцирана към Организацията

 

 

 

 

„Изключително съм щастлив да Ви съобщя, че от началото на месец септември Фондация „Созопол” се присъедини към семейството на неправителствените организации в оперативни отношения с Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ , като първата и засега единствена българска НПО, призната и асоцирана към Организацията.
Фондация "Созопол" бе приета за неправителствена организация в оперативни отношения с ЮНЕСКО 2Дейността на Фондация „Созопол” – насочена към опазване и популяризиране на материалното и нематериално културно наследство, опазване на околната среда, както и социализация на природните и културно-исторически обекти с цел превръщането им в туристически дестинации, оказва силно влияние върху развитието на културния туризъм, еко туризма и поклонническия туризъм! Това съдейства за превръщането на красивата ни родина България в световна туристическа дестинация.“

[продължава…]