Хотел гневи Созопол

by Todor Radionov on 03.04.2011. Updated 11.01.2014

Триетажната постройка ще стъпи върху гранитните скали на брега на Созопол снимка: sozo.bg

Триетажен ултрамодерен хотел по проект на брата на Сергей Станишев – Георгий, от няколко дни е трън в очите на жители в Созопол. Част от масивната постройка ще бъде вградена в скалите над залива откъм новата част на града. В момента се копаят основите и съседите се притесняват да не им се напукат стените.

„Вече имаме слаби прорези“, твърдят от отсрещните къщи, разделени с цяла улица от хотела. На 28 март местните пратили сигнал до МРРБ и ДНСК да проверят законни ли са разрешенията за сградата. Според тях хотелът нарушавал Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, тъй като навлизал в зона А, където строителството е забранено.

Проверили сме документацията, всичко е изрядно при нас

заяви кметът на Созопол Панайот Рейзи.

Шефът на РДНСК в Бургас Георги Георгиев обясни, че не е виждал сигнала.

Не знам дали е заради брата на Станишев, но не ни обръщат внимание

коментира съседът Георги Пазвантов.

Опитват се да направят въпроса политически, но при нас всичко е изрядно. Да не говорим, че Георгий Станишев е капацитет от международна величина

заяви Йордан Георгиев, шеф на българо-руската фирма „Инти“ ООД. От 2006 г. дружеството водело дела със съседите за строежа и спечелило.

Сградата ще е най-модерната на юг от Бургас. Корпусът ще е като кораб, облицован с тиково дърво като пристанището на Йокохама.

Теренът е 926 кв. м и за него има изготвен подробен устройствен план. Хотелът ще е на 3 етажа плюс тераса върху 470 дка, а партерните етажи ще са вкопани в скалата на 271 квадрата.

Навремето мястото било на съюза на кинодейците и за него фирмата играла на търг. То било преотдаден на „Инти“ ООД срещу обезщетение от 35%. Това предвижда 1/3 да е база за кинодейците.

Няма никакво място за притеснение. Направили сме пълни геоложки проучвания и работим по най-съвременните и надеждни методи, като използваме багер чук за разбиване на скалата. Още повече че тя е от гранит и е много здрава. До 10 дни ще стигнем нивото за изливане на бетон

успокои шефът на бургаската строителна фирма изпълнител „Кредо Г-4“ Дичо Трифонов. За всеки случай, преди да започнат строителството, фирмата заснела постройките наоколо като застраховка срещу бъдещи спекулации за пукнатини.

арх. Георгий Станишев - проектирал сградата снимка: 24chasa.bg

Арх. Георгий Станишев: Аз съм авторът, но нищо повече

Имам проект за строителството на хотел в Созопол, но ангажиментите ни са само като проектанти и са приключили преди около година, каза арх. Георгий Станишев, потърсен за коментар.

Проектът е минал всякакви одобрения и е защитен по строителните закони, ако е имало пропуски, би трябвало институциите да са ни ги посочили още при съгласуването. Не бихме нарушили закона, въпреки това, ако се види нещо незаконосъобразно в самото строителство, да го спрат. Аз не съм страна

категоричен беше архитектът.

Направени били всички геоложки проучвания и проверки за конструктивната здравина на бъдещия обект от експерти.

Бъдещият хотел разгневи Созопол снимка: sozo.bg

Според проектанта основната причина за недоволството на съседите вероятно е в това, че парцелът, в който се строи, е на първа линия и бъдещата сграда би закрила изгледа към морето, с който хората са свикнали.

Нямам никакъв интерес от този строеж – нито имотен, нито финансов, освен от самия проект, който отдавна е изплатен

допълни Георгий Станишев.

ред.бел. В събота /02 април/ в социалната мрежа Фейсбук /Facebook/ около обяд бе създадена групата „Да спасим Созопол от безумните строежи и разрушаването на морския бряг„, където гражданското общество се противопоставя срещу бъдещото архитектурното „бижу“.

Източник: 24часа

 • Тъй ,както гласувахме ЗА Созопол, нека надигнем глас и кажем своето ПРОТИВ бетонните чудовища – http://www.os-sozopol.org/?x=contact
  Моля, спрете тоя ужас!

 • Midnightoil

  Вообще oxyели застройщики, гнать их сраными метлами надо пока не застроили всякой лажой город! Sozopol forever!

 • КОЙ, кой е “ ЗА“ Созопол, КОЙ кой е в българската политика!? ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!!! ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО… МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТОВОТО В Ъ П Р О С от д-р Ваньо  ШарковНароден представител от ПГ на Синята коалиция На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос ОТНОСНО: Действия на МРРБ по данни за извършване на не нормативно строителство в гр. Созопол в имот на Съюза на филмовите дейци – „Творческа база и жилища” ЗП – 276.40 кв. м, РЗП – 1845.50 кв. м, находяща се в УПИ XII, кв. 43 по плана на гр. Созопол” /Имота/. Уважаеми господин Министър, Отправям настоящия въпрос към Вас след многобройни жалби от жители и гости на гр.Созопол, подавани до РДНСК-гр.Бургас, главния архитект и кмета на гр. Созопол и др. инстанции, част от които ми бяха предоставени от гражданите в качеството ми на народен представител.1.                Гореописаният недвижим имот, в който се извършва строителството, до промените през 1989 г. е държавна собственост и със Заповед 23/16.02.1989г. на председателя на Общинския народен съвет на гр. Созопол е предаден в оперативно управление на Съюза на филмовите дейци /СФД/. Впоследствие със Заповед No.РД-11-761/25.06.1998г. на Областен управител на гр. Бургас е деактуван и СФД се е снабдил с документ за собственост-Констативен нотариален акт. Към приложената документация фигурира и заповед No.РД-11-761 за отписването на имота от актовите книги на имотите, държавна собственост, в която като правно основание е посочен чл.2, ал.4 ЗДС /от тогава действалата му редакция/, който в случая е бил неприложим поради не реализирането на строежа по заповед 23/16.02.1989г. на председателя на Об.НС на гр. Созопол за предаване в оперативно управление на имота.В резултат СФД е учредил право на строеж върху горепосочения имот на инвеститор.2.                От своя страна инвеститорът се е снабдил с Разрешение за строеж № 164/09.11.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Созопол за „Творческа база и жилища” ЗП – 276.40 кв. м, РЗП – 1845.50 кв. М, находяща се в УПИ XII, кв. 43 по плана на гр. Созопол”.По отношение на последното в жалбите на гражданите се съдържат множество данни за извършени нарушения на уредбата на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие по отношение на максималната височинност на сградата, Кинт, плътност на застрояване, отстояние на сградата от границите на имота и др.2.1.         Имотът се намира непосредствено до морския бряг и като такъв попада в зона „А” по чл. 10 на ЗУЧК с максимална височинност на сградите до 7,5м. и ниско застрояване. Същевременно инвестиционните проекти на сградата предвиждат кота „корниз” да е +27м, а кота „било” – 31,50м., които недопустимо надвишават и дори и по-леките изисквания на ЗУТ по отношение на ниското строителство!2.2.         Плътността на застрояване на база инвестиционните проекти е 68%, съгл. ЗУТ и Наредба No.7 този показател за ниско строителство не може да надвишава 60%2.3.         Кинт. на база инвестиционните проекти е 2,0, чл. 19 от Наредба No.7 към ЗУТ допуска максимална стойност 1,2.По нататък в жалбите си гражданите посочват и редица нарушения по отношение ситуирането на постройката и неспазването на задължителните минимални отстояния от границите на имота по ЗУТ, строителство извън границите на имота чрез „придаване” на допълнителен парцел към процесния имот от 43кв.м. /който е без планоснимачен номер/. Уважаеми г-н Министър,Предвид гореизложеното моля да разпоредите проверка по гореописания случай и да отговорите на следните въпроси:1.                Законосъобразно ли е предоставен от държавата на Съюза на филмовите дейци гореописания Имот и последните имали ли са правното основание да се разпореждат с него, учредявайки право на строеж на инвеститор за изграждане на процесната сграда?
  2.                Законосъобразно ли е разрешаването и извършването на строителството на сградата в имота и налице ли е спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и наредбите към него за височина, етажност, Кинт и плътност на застрояване, отстояние от границите на имота, отстояние през улица и т.н?
  3.                Спазени ли са по отношение на процесната сграда и изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие?
  4.                В случай, че сте установил нарушения на законодателството при разпореждането и строителството в Имота, какви мерки ще предприеме МРРБ? София, 19. 05. 2011 г.                                 д-р Ваньо Шарков:                                                                  Народен представител от                                                                     ПГ на Синята коалиция    

Previous post:

Next post: